Ampersand jest prawdopodobnie najdziwniejszą (dawną) "literą" alfabetu. Jest to symbol powstały z połączenia liter "e" i "t" - reszta, jak to się mówi, jest historią

Jeśli myślałeś, że alfabet angielski jest "nudny", bez żadnych ciekawych znaków, pomyśl jeszcze raz. Ma jeden - tak jakby - chociaż współczesne alfabety formalnie zrezygnowały z niego na przełomie ostatniego stulecia. Ampersand, znany również jako "&", był w rzeczywistości uważany za ostatnią literę alfabetu, numer 27. Do stosunkowo niedawna wymawiano go "per se". Słysząc go recytowanego po Z brzmiałoby to jak "i per se i". W końcu, z powodu wielu błędnych wymówień, zbiegło się to w jedno słowo "ampersand".

Ale skąd właściwie pochodzi ten zabawnie wyglądający znak?

 

TO WSZYSTKO ŁACINA

Znaczenie znaku/logogramu wywodzi się z łaciny. "Et" oznacza "i"; jednakże, łącząc "e" i "t" kursywą, połączone litery wyglądają jak współczesny znak. Najwcześniejszy zapisany symbol "&" pojawia się na kawałku papirusu napisanym w 45 roku naszej ery. Niecałe tysiąclecie później, w 775 roku n.e., kombinacja ta stała się formalnie częścią alfabetu rzymskiego.

Ampersand został również formalnie włączony do najwcześniejszych alfabetów drukarskich przez Johannesa Gutenberga, wynalazcę prasy drukarskiej w XV wieku. Do XVIII wieku ampersand wszedł do formalnej edukacji, choć jego użycie i włączenie jako części alfabetu było dalekie od powszechnego. Na początku XX wieku zaczęło jednak znikać z alfabetów.

Niemiecki typograf Jan Tschichold poświęcił historii tego symbolu całe studium, które ukazało się w 1953 roku w formie książeczki "The Ampersand: Its origin and development". Opisał on jego rozwój od fragmentu starożytnego graffiti nabazgranego na ścianie do znanego dziś symbolu.

 

 

JAK I GDZIE POJAWIA SIĘ AMPERSAND?

Ampersand pojawia się we wszystkich językach wywodzących się z łaciny, w tym w niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Jego użycie zależy jednak zarówno od kultury, jak i osobistych upodobań. Rzadko pojawia się już w tekście drukowanym, choć jest często używany w projektach marek i logotypach firm.

Firma odzieżowa Abercrombie & Fitch jest jednym z przykładów firmy, która używa tego znaku w swojej oficjalnej nazwie i brandingu.

Potocznie, Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie jest często określane skrótem "V&A" z ampersandem.

Tam, gdzie znak ten jest jeszcze używany w tekście, również zapada w pamięć. Czy ktoś widział, żeby skrót "fuzje i przejęcia" był zapisywany inaczej niż "M&A"?

W content marketingu, ampersand jest używany głównie w celu zaoszczędzenia miejsca (znaków) lub usprawnienia tekstu dla czytelności. O ile w formalnych pismach nie spotkasz się z użyciem tego symbolu, o tyle w tekstach codziennych ampersand będzie używany w nagłówkach lub listach.