Prawdopodobnie przynajmniej raz w życiu słyszałeś termin "dotacja unijna". Być może zastanawiałeś się, czy trudno jest uzyskać dotację i jakie są etapy uzyskiwania tych środków. Pokrótce wyjaśnię, czym są fundusze, a następnie przedstawię kolejne kroki, które należy podjąć, aby uzyskać dotację z Unii.

W jakim celu powstał program finansowania Unii Europejskiej?

Program wsparcia UE został stworzony w celu wyrównania wzrostu gospodarczego w krajach członkowskich, poprawy standardu życia oraz promocji kultury i przedsiębiorczości. Fundusze unijne są przeznaczone w szczególności na rozwój kulturalny i gospodarczy kraju. Warto podkreślić, że Polska jest największym beneficjentem w programie funduszy unijnych na lata 2014-2020. W tym okresie Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju aż 82,50 biliona euro.

Na co przeznaczane są dotacje unijne?

Dotacje unijne oferują szeroki zakres pomocy finansowej. Można je przeznaczyć na różne cele i są dostępne dla wszystkich rodzajów beneficjentów. Mogą się o nie ubiegać osoby fizyczne w każdym wieku, firmy i organizacje pozarządowe. Każda z tych grup może kwalifikować się do otrzymania dotacji na wsparcie konkretnych działań.

  • osoby fizyczne - na doradztwo, szkolenia lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - na badania, wdrażanie innowacji i informatyzację, a także na rozwój działalności zagranicznej, szkolenia dla pracowników, przedsiębiorców oraz na opracowywanie rozwiązań ekologicznych.
  • jednostki naukowe - na badania naukowe i ich komercjalizację
  • jednostki samorządu terytorialnego - na rozwój infrastruktury społecznej i kulturalnej, ekologię
  • organizacje pozarządowe - na rzecz kultury, ochrony środowiska, pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, programów naukowych oraz dla dzieci i rodziców.

Sprawdź jak efektywnie pisać wnioski unijne na stronie https://dotacjezunii.com.pl/dotacje-unijne/cwtl/jak-pisac-efektywne-wnioski-unijne.html

Pisanie wniosków unijnych

Jak ubiegać się o fundusze?

Cały proces - od złożenia wniosku do otrzymania wsparcia - jest złożony i wymaga wiele od potencjalnych beneficjentów. Oto kroki, jakie należy podjąć, aby uzyskać fundusze z Unii Europejskiej.

Opracuj pomysł jak wykorzystać fundusze

Ten etap jest podstawą każdego projektu, który ubiega się o pieniądze z Unii Europejskiej. Przed złożeniem wniosku o fundusze osoba zainteresowana musi się głęboko zastanowić, czego chce i jak to zrealizuje. Powinieneś także być w stanie uzasadnić swój plan.

Analiza rynku

Pomysł nie wystarczy, aby odnieść sukces. Każdy potencjalny beneficjent środków unijnych powinien dokładnie przeanalizować plan inwestycyjny i zdecydować o jego wykonalności.

Wybór programu operacyjnego

Po opracowaniu pomysłu i przeanalizowaniu rynku należy wybrać odpowiedni program dotacji UE.

Przygotowanie wniosku

To ważny krok w całym przedsięwzięciu. Od niego zależy, czy nasz pomysł będzie mógł być zrealizowany, czy też nie. Beneficjent musi zadbać o to, by wypełnić wszystkie wymagane dokumenty. W ten sposób komisja zdecyduje, czy będziemy mogli zrealizować nasz pomysł.

Realizacja projektu

Polega na wypełnieniu założeń projektu wymienionych we wniosku.

Rozliczenie projektu

Każdy beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia się z inwestycji w czas. Każdy beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z realizacji i jej efektów.

Pozyskaj dotacje z Unii Europejskiej

Istnieje wiele firm, które pomagają w pisaniu wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. Multidyscyplinarne umiejętności osób pracujących w takich firmach zwiększają szansę na zainteresowanie osób dofinansowaniem z UE. Eksperci mogą zapewnić kompleksową pomoc na wszystkich etapach ubiegania się o dotacje i zarządzania nimi - od wypełniania wniosków po wydawanie pieniędzy. Firmy konsultingowe mogą pomóc w:

  • pisaniu wniosków
  • przygotowywaniu niezbędnych analiz
  • realizacji projektów

Zwiększasz swoje szanse na sukces

Dotacje z Unii Europejskiej to ogromna szansa na realizację Twoich marzeń o rozwoju firmy. Tablice informacyjne pokazujące wpływ funduszy unijnych na rozwój Polski można znaleźć w wielu miejscach w kraju. Każdy przedsiębiorca powinien przyjrzeć się tym przykładom udanych inwestycji i zastanowić się, jak może je wykorzystać.